Form

TAE Araba Gasteizen izena ematea - HAURRAK

 TAE Vitoria - Gasteiz izen ematea

TAE Araba Gasteizen izen ematea

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ikaslearen datuak

12345678 Letrarik gabe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Adingabearen senide edo erakunde erantzulea

12345678 Sin letra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datuen Babesa

Datuen babesari buruzko informazioa:

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (DBEO) ezarritakoa betetzeko, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiak tratatuko dituela, eta “T-41 Kultura Sustapena” izeneko tratamenduetan sartuko direla, Arabako Lurralde Historikoan kultura jarduera sustatzeko.

Zure datuen konfidentzialtasuna bermatzen dugu, eta ez dizkiegu hirugarrenei jakinaraziko, salbu eta legeak ezarritako kasuak badira tartean. Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabiltzea, zeinak DBEOk aitortzen baititu, Egoitza Elektronikoaren bidez (www.araba.eus) edo Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren bulegora joz (Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz, Araba).

Informazio gehiagorako lege ohar zabaldua (araba.eus)